Ana Sayfa Etiketler Kültür ve Sanatta da “Ortak Akıl”

Etiket: Kültür ve Sanatta da “Ortak Akıl”

Sacit HOCAOĞLU’ndan: “Kısa Kıssa” ŞEYH’DEN BÂDENME

ŞEYH'DEN BÂDENME Kırklareli Nakşibendi cemaati dergâhının şeyhi Uğur Korunmaz, müritlerine "Nur Sıvısı" akıttığı için cinsel istismar suçundan 188 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Tarikatta "rabıta" adı verilen,...

Sacit HOCAOĞLU’ndan: “Kısa Kıssa” Kainatın yaratılışı -1- II. Abdulhamit ve...

KÂİNATIN YARATILIŞI -1- Kur'an ortaya koyduğu ve vahyedildiği dönemde bilinmesi mümkün olmayan dev iddialarında haklı çıkmış ve hiçbir iddiası çürütülememiştir. Kuran'da insanları bilime teşvik eden, evrendeki...

Sacit HOCAOĞLU’ndan: ” Kısa Kıssa”  HZ. MUHAMMED’E YAPILAN YALAN VE İFTİRALAR

Hz. Muhammed'i insan konumunun üstüne çıkaran ve ona nispet edilen rivayet ve sözlerin hepsi uydurma ve yalandır. - Anne ve babasını ve amcası Ebu Talib'i...

Sacit HOCAOĞLU’ndan: “Kısa Kıssa” ARAP’LIĞIN ÜSTÜN IRK SAYILMASI

Selçuklu ve Osmanlı'nın gözünde Türk "uygarlık dışı, yağmacı" göçebeler. Medreselerde okutulan "İslam Ümmeti Tarihi" dersinde Türk'e hiç yer verilmez. Osmanlı'da "millet" ulus değil, dinsel topluluk anlamındadır. Osmanlı'nın...

Sacit HOCAOĞLU’ndan: “Kısa Kıssa” HATEM-ÜL EVLİYA

İslam dünyasında peygamber ve Kur'an'ın ikincil duruma düşürülmesi, tasavvufun ilk tezi "Hatem-ül Evliya" teoreminin ortaya sürülmesi ile başladı... "Hatem-ül Evliya" tâbirini dinleştirmek için şöyle bir...

Sacit HOCAOĞLU’ndan: “Kısa Kıssa” TARİKATTA KÖLELEŞTİRME

Nakşibendi tarikatının İsmailağa cemaati Şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu "Kur'an Işığında Tarikatçılığa Bakış" adlı kitabında: "Biz Allah ile kulların arasında Evliyaullah'ın ruhlarının vasıta olduğuna inanırız. Onların ruhaniyetinden...

Metin KABAKCI’dan: “Gerçek suçlu kim?”

Davud peygamber zamanında yaşayan bir adam herkesin yanında, ”Ya Rabbi! Bana zahmetsiz bir zenginlik ver. Beni tembel yarattığın gibi, rızkımı da çalışmadan ihsan et”...

Sacit HOCAOĞLU’ndan: “Kısa Kıssa” HÜKMÜ KALDIRILMIŞ ÂYETLER İDDİASI

Bunun anlamı "Nesih"dir. Oysa Kur'an'da Nesih yoktur. Nesih, Kur'an'da bulunan bir âyetin hükmünün kaldırılmış, işlerliğinin sona indirilmiş olmasıdır; yâni âyetin kendisi Kur'an'da dururken hükmü...

Araştırmacı Yazarımız Metin KABAKCI’dan: Çok zengindi fakat açlıktan öldü

Yusuf aleyhisselam, iftira yüzünden zindanda iken Mısır hükümdarı bir rüya görmüştü. Korku ile uykusundan uyanıp; Ben rüyamda 7 semiz ineğin 7 zayıf ineği yediğini ve...

Sacit HOCAOĞLU’ndan: “Kısa Kıssa” Kudüs

Rahat döşeğinde ölmeyen İsa'nın mezarının etrafında, çepeçevre Müslüman jandarmaları nöbet tutar. İsa'nın mezarı, üstünü temizlemek sevabı pay edilemediği için toz toprak içindedir. Kamame Kilisesinin en büyük...

Metin KABAKCI’dan: Hz. Süleyman ile karıncanın verdiği ders

Süleyman aleyhisselam, Beyt-ül-Makdis’in inşasını bitirince, Allahü teâlâdan, takdirine uygun hüküm ile hükmetmeyi nasip etmesini istedi. Bu ona verildi. Kendisinden başka bir kimseye verilmeyen bir...

Sacit HOCAOĞLU’ndan: “Kısa Kısa” Fitne -2- Saç, Şerif

FİTNE -2- "Fitne nedir?" Hava olmaz, güneş ışığı da, bilginin kaynağı da olmaz. Olsa olsa fitne erkeklerin gözlerinde, yahut dillerinde bulunur. İlle de önlem lâzımsa muzır...

Sacit HOCAOĞLU’ndan: “Kısa Kıssa” Kandiller, Fitne -1-

FİTNE -1- "Şunu iyi biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız fitnedir; fakat unutmayın ki, büyük ödül O'nun kat'ındadır." Kur'an (Enfal:28) Eğer mal ve evlat posasını çöp tenekesine...

Araştırmacı Yazarımız Metin KABAKCI’dan: Fitne Ateşi

Kânûnî Sultan Süleymân'ın vezîr-i âzamı olan Rüstem Paşanın terzibaşısının kardeşinin oğlu olan Ali Efendi, Tırhala'dan getirilerek amcasının yanında yetiştirildi. Rüstem Paşa, 1548'de İran Seferinden...

Sacit HOCAOĞLU’ndan: “Kısa Kıssa” Cumhuriyet

CUMHURIYET -1- Cumhuriyet'in 96. yılı münasebetiyle ve gazetemizin haftada bir yayınından dolayı 29 Ekim'e yaklaştığımız için yazmayı uygun buldum. Cumhuriyet, halkın inkılâp ve danışma hakkı olan...

Sacit HOCAOĞLU’ndan: “Kısa Kıssa” Dinde zorlama yoktur

DİNDE ZORLAMA YOKTUR: "Dinde baskı ve zorlama yoktur" (Bakara:256) hükmü, müslümanlar için de geçerlidir. Yâni İslam dışındaki insanları müslüman olmaya zorlamak nasıl yasaklanmışsa, müslümanları ibadete...

Metin KABAKCI’dan: Korkunç Yaratıklar Tepegöz – Hırtık

Tepegöz    Kaf dağında yaşar. Annesi alageyik donuna girebilen bir peridir. Bu perinin bir çobanla birleşmesinden doğmuştur. Bazen dişi, bazen de erkek Tepegöz’lere rastlanabilir. Parmağında büyülü...

Sacit HOCAOĞLU’ndan: “Kısa Kıssa” Sivas Zara Deyimleri

 ZARA DEYİMLERİ - Öyle dik duruyor, öyle dik geziyor ki, sağa sola sadece başını değil tüm vücuduyla dim dik dönüyor... Sanki hecin devesi, burnuna uzun...

Metin KABAKCI’dan: “Menkıbe” Cenazemi sen kıldır!

Abdullah el Yuneyni hazretleri “Rahmetullahi Aleyh” bir Cuma sabahı, Cuma namazı için gusül abdesti aldı. Cumayı kıldırdı. Sonra müezzini çağırıp;  -Sen cenaze hizmetini bilir misin,...

Sacit HOCAOĞLU’ndan: “Kısa Kıssa” İLİM İLE ÂMİL OLMAK

İLİM İLE ÂMİL OLMAK Camilerde vaizlerin bu konuda bol bol konuştuklarını duyarsınız, şimdi de bir ilahiyatçıdan sunalım: * İlm ile âmil olmak; bildiğini yapmak ve bildiğine...