Sacit HOCAOĞLU’ndan: “Kısa Kıssa” Kabir azabı

0

ORTAK AKIL -31-
İslam’da din ile AKIL, süt kardeş kabul edilmektedir. Kur’an’ın öngördüğü Tanrı tasavvuru bütünüyle aklî olduğu için insanları meydan okuyucu bir tarzda Tanrı’ya inanmaya çağırmaktadır. Dolayısıyla Tanrı, insanları salt dogmatik bir onaylamaya değil, akıllarını kullanmaya, varlık üzerinde düşünmeye ve ulaşılan metafizik sonuçlar konusunda ahlâkî bir tutum benimsemeye davet etmektedir. Allah, Kur’an’da kendi varlığını AKIL sahibi muhatapları için tartışmaya açmakta ve insanların aklen kendisine ulaşmalarını beklemektedir.
İmam-ı Matüridi’nin, dini insanın ameli olarak değil aklî ve kalbî bir eylemi olarak tanımlaması dikkate değer..O’na göre gerçekleştirilen ameller olmayıp, zihinde ve kalpte yer tutan inançlardan ibarettir.
Evrenin akıllı bir tasarım ürünü olduğunu savunan doğal din teorisi , evrendeki bu tasarım ve düzenin insan aklı ve duyularınca kavranabileceği ve oradan da bu tasarımı yapan Yaratıcıya ulaşılabileceği düşüncesindedir. Doğal dinin bir başka unsuru, vahiy olmadan da insan aklının hakikatleri ve varlığın doğasını keşfetme yeteneğine sahip olduğudur.
Kur’an ” Size vahiy ve Peygamber gönderilmeseydi, az bir kısmınız hariç şeytana uyardınız.”(Nisa:83) âyetini yorumlayan Matüridi, “İnsanlar hangi yetilerini kullanarak şeytana uymasalardı sorusuna akıllarını kullanarak” cevabını verir.
(Kaynak: İlahiyatçı Şaban Ali Düzgün “Dini Anlama Kılavuzu “)

 KABİR AZABI
Kur’an incelendiğinde, öldükten sonraki yeniden dirilişi, ahiretteki sorguyu, Cennet ve Cehennemi apaçık anlatan yüzlerce âyet mevcuttur.
Buna karşın ölüm sonrasında:
– Kabirde sorguya çekileceğimizi,
– Kabirlerde bir ödül veya cezanın olduğunu açıkça izah eden tek bir âyet bile yoktur.
– Kur’an’da dünya ve ahiret hayatından bahsedilirken, “kabir hayatı” diye bir konu yoktur.
– Ayrıca, âhiretteki yeniden diriltiliş, bu dünya hayatının devamı diye anlatılır.
– Ahirette diriltilenlerin dünyada çok kısa kaldıklarını zannetmeleri ifade edilir ama bir kabir yaşantısı olacağı aktarılmaz.
(Kaynak: Kur’an Araştırmaları Grubunun “Uydurulan Din ve Kur’an’daki Din” kitabından)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin