Sacit HOCAOĞLU’ndan: “Kısa Kıssa” MUAVİYE VE SOYU -4-

0

(Saray İhtişamı, Para ve güç, Mescid-i Aksa’nın İnşası)
Emevî dönemine kadar ne saltanata dönüştürülmüş halifelik vardı, ne de Kur’an dışında bir dinî kaynak…
Peygamberimiz ve 4 Halife dönemindeki sade yaşantının saray ihtişamlarına, debdebeye, şölenlere dönüşü, dinî liderliğin paraya ve güce çevrilmesi, halifeliğin aile içi saltanata dönüştürülüp balığın baştan kokmaya başlaması bu devre rastlar.
Kuran’ın anlattığı dinin dejenere edilmesi, bu dönemdeki kasti yanlışlıkların sunucusudur. Hadisler bile ilk kez işte bu dönemde yazılmaya başlandı.
Emevî soyunun hem Süfyanî kolu hem de Mervanî kolu Bedir Savaşının sembolize ettiği ruh ve mesajdan rahatsız olmuşlardır. Mekke’nin şirk kodamanları bu savaşta 70 insanını kaybetmiştir. Bunların en seçkinleri Hz. Ali ve amcası Hz. Hamza ‘nın kılıcıyla can vermiştir.
Bedir’e kin, Ebu Süfyan oğlu Muaviye’de doruktadır. Çünkü, Bedir’in şirk ordusu başkomutanı Ebu Süfyan’ın oğlu Muaviye’nin kardeşi Hanzala, bu harpte öldürülmüştür. Hem de Hz. Ali tarafından…
Bedir’in müşrik ordusu komutanı Ebu Süfyan’ın karısı Hint ve oğlu Muaviye, sondaki zamanlarda Ammar Bin Yasin’le Ali ve Hamza’yı katlettirmişlerdir. Muaviye, bununla da yetinmeyip, Ali’nin bütün ailesini katleden tezgahı kurmuş, en seçkin Peygamber torunlarını yok ettikten sonra müslüman mabedin de 70 küsur yıl lânet okutup, cemaate “âmin” çektirtmiştir.
(Kaynak: Prof.Yaşar Nuri Öztürk “İmam-ı Azam’ın Savunması” kitabı)

KUR’AN ‘DAN :
– Allah, her şeyi işitir, her şeyi bilir.
– Allah, böbürlenen ve övüneni sevmez.
– Eğer insanlar büyüklük taslarlarsa bilsinler ki, Rabbinin huzurunda bulunan melekler hiç usanmadan gece gündüz O’nu tesbih ederler. (Övgüye layık olanın yalnızca Allah olduğunu ifade ederler.)
– Yaptıklarıyla övünen, yapmadıkları şeylerle övülmek isteyenlerin davranışlarını doğru sanma, onlar için elemli bir azap vardır.
– Allah’ın size verdiği nimetlerle şımarmayınız. Allah kendini beğenip böbürlenenleri sevmez.
– Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri delebilirsin, ne boyca dağlara uzanabilirsin.
– Rahman olan Allah’ın has kulları onlardır ki, yer yüzünde tevazu ile yürürler.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin