Sacit HOCAOĞLU’ndan: “Kısa Kıssa” VAHDET-İ VÜCUD -1-

0

– Kâinatta her şey O’nunla eşdeğerdir. ( Hâşâ, yani Allah’la)
– Yaratıklar, yaratıcının özünden fışkırmışlardır.
Bu konu Helenistik Yunan filozofları tarafından ileri sürülmüş, çok sonraları; Zünûn-u Mısrî, Mevlânâ Celaleddin-i Rumî ve Muhiddin-i Arabî gibi filozoflar tarafından işlenmiştir.
Birçok insan bilerek, bilmeyerek bu küfrün içine düştüler.
Genelde tarikatlerin hepsi bu inancı benimsemektedir.
Muhiddin-i Arabî, Hallac Mansur ve Bayezid-i Bistami’ler tarikatçıların gözünde çok yücedirler. Bir kez bile bunların hata yapabileceklerine inanmazlar.
Vahdet-i Vücud’u, Muhiddin-i Arabî öyle edebî ve havalı üslûp kullanarak yorumlamıştır ki, bu insanın ancak evliya olabileceği kanısına saplanmışlardır.
Kanaatim, özetle:Tarikat büyükleri heykelleri ŞİRK görürken, kendilerinin şirk batağınin içinde çamur banyosu yaptıklarını bile idrak edememişlerdir.
(Kaynak: Ferit Aydın “İslâm’da İnanç Sistemi” kitabı)

ORTAK AKIL -43-
-Akıl beşeri insan eden değerdir. Kur’an, aklı olmayana değil, aklını kullanmayana akılsızdır der. (Mustafa İslamoğlu “Esma-ül Hüsnâ”)
-Din alanında doğru bilginin ölçütü Kur’an ve akıldır ;birşey akla ve vahye aykırı ise hangi kaynakta olursa, sadece malûmattan ibarettir. (Prof.Dr.Hasan Onat)
-İnsanlar tercihlerini akıllarını kullanarak değil, propagandanın etkisi altında kalarak yapıyor. Yer gelmişken söylemek gerekir ki; insanlar, İslâmî cemaat tercihlerini de yoğun propaganda faaliyetlerinin etkisi altında kalarak yapıyor. (Atasay Müftüoğlu “Zamanın Sınavından Geçmek”)
-Kur’an, cahiliyetin tıkadığı aklın damarlarını açan bir serumdur. (Prof.Dr.Muhammed Nurdoğan)
-Aklını bir cemaate, bir hocaya kayıtsız şartsız teslim edenler, hocası için vatana bile ihanet eder, hatâsı için babasını vurabilir.
-Ham softada birinci tecelli “akıl” korkusudur. (Cemil Meriç “Bir Dünyanın Eşiğinde”)            -Akıllı olmak beyin sahibi olmak değil, beyni kullanmaktır. Aklını kullanmayanlara Kur’an “suhefâ” demektedir. Çünkü Kur’an’ın muhatabı aklını kullanan özgür bireylerdir. (Prof. Dr. Ahmet Akbulut “Sahabe Dönemi İktida Kavgası”)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin